หน้าหลัก > ประกาศ

คำสั่งศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 2560
เลขที่เรื่องวันที่4854.1/2560อนุญาตให้เดินทางไปราชการ เพื่อจัดอบรมโครงการจัดการขยะชุมชนด้วยวิธีแปรรู ...
2019-07-05 16:19:36
คำสั่งศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 2561
เลขที่เรื่องวันที่4977/2561ให้ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางไป ...
2019-06-07 16:14:24
ประกาศ >>> ประจำปี พ.ศ. 2562
เรื่อง บัญชีกำหนดอัตราการเก็บรายได้จากการใช้พื้นที่หรือประโยชน์จากทรัพย์สินของอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูส ...
2019-04-17 09:04:37
คำสั่งศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 2562
เลขที่เรื่องวันที่1756/2562ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว11 มิ.ย. 621721/2562แ ...
2019-06-13 15:22:42
ประกาศย้อนหลัง