หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยฯ รวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. - 6 ก.ย.61 สังกัดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยฯ รวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. - 6 ก.ย.61 สังกัดวิทยาลัยสหเวชศ ...
2018-10-03 10:55:41
ประกาศรับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. - 7 ก.ย.61 สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศรับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. ...
2018-10-03 10:53:12
คำสั่ง/ประกาศ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
เลขทะเบียนส่งเรื่องวันที่ลงทะเบียน39/2559อนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการ6-ม.ค.-59173/2559อนุญาตให้บุ ...
2018-10-03 15:07:17
คำสั่ง/ประกาศ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558
เลขทะเบียนส่งเรื่องวันที่ลงทะเบียน3636.1/2558แต่งตั้งบุคลากรและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม1-ต. ...
2018-10-03 15:09:08
คำสั่ง/ประกาศ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
เลขที่คำสั่งเรื่องวันที่ลงทะเบียน4371/2561ให้ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรส ...
2018-11-14 21:41:06
ประกาศย้อนหลัง