Home > News > News in Samut Songkhram Province
News in Samut Songkhram Province

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาล หรือการใช้น้ำบาดาลให้ยื่น คำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาล หรือการใช้น้ำบาดาลให้ยื่น คำขอรับใบอน ...
2019-11-14 09:37:23
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดกระทงกาบกล้วยพอเพียง ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เรือนอาวุธสร้าง อุทยาน ร.๒ จังหวัดสมุทรสงครา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดกระทงกาบกล้วยพอเพียงชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกา ...
2019-11-06 10:06:14
ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล ...
2019-07-24 11:29:36
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และแผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๒
ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และแผนปฏิบัติการป้องกัน ...
2019-07-23 13:12:29
Daily weather forecasts for Thursday July 4 2562
Daily weather forecasts for Thursday July 4 2562 Samut songkhram weather. The sky, clouds and S ...
2019-07-08 13:59:35
Archive News