Home > News
News

กิจกรรม “ชูธรรมนำชีวิต” ณ วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
               (4 ส.ค.63) เวลา 08.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเม ...
2020-08-04 16:41:12
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
             (31 ก.ค. 63) เวลา 09.30 น.ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเ ...
2020-07-31 11:35:18
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2563
วันนี้ (29 ก.ค.63) ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทย ...
2020-07-29 17:29:48
Archive News