Home > News > press release > ขอเชิญร่วมโครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ สุขภาพกายดีสุขภาพใจดี มีสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสโมสรไลออนส์จังหวัดสมุทรสงคราม ภาค 310D ***ตรวจบริการประชาชนฟรีนะค่ะ ***
ขอเชิญร่วมโครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ สุขภาพกายดีสุขภาพใจดี มีสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสโมสรไลออนส์จังหวัดสมุทรสงคราม ภาค 310D ***ตรวจบริการประชาชนฟรีนะค่ะ ***

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-10-04 14:31:23