Home > News > press release > ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมไว้อาลัยการจากไปของ ศาสตราจารย์ พล.ต.ท.(หญิง)ดร.นัยนา เกิดวิชัย ณ ศาลา 2 วัดไผ่โรงวัว ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมไว้อาลัยการจากไปของ ศาสตราจารย์ พล.ต.ท.(หญิง)ดร.นัยนา เกิดวิชัย ณ ศาลา 2 วัดไผ่โรงวัว ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-10-11 23:57:50

ศูนย์ฯสมุทรสงคราม  ร่วมไว้อาลัยการจากไปของ ศาสตราจารย์ พล.ต.ท.(หญิง)ดร.นัยนา เกิดวิชัย ณ ศาลา 2 วัดไผ่โรงวัว ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี