Home > News > More about Student Dormitory > Student's office The team led Anusask And the visiting student. Before recess, 2562
Student's office The team led Anusask And the visiting student. Before recess, 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-12-16 11:19:52

(12 ธ.ค.62) เวลา 18.00 – 20.00 น.สำนักงานหอพักศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย น.ส.อภิญญา มุกดาธนพงศ์ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กันตพงษ์ ปราบสงบ ,อนุสาสกและคณะกรรมการนักศึกษา จัดประชุมสรุปแผนการดำเนินงานภายในหอพัก และร่วมหารือด้านการรักษาความปลอดภัย ช่วงปิดภาคเรียน  2562 โดยได้ร่วมวางแผนการบริการจัดระบบและเรียบหอพัก    เพื่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ จากนั้นได้แยกย้ายตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพบปะพูดคุยกับนักศึกษาหอพัก

                                                                                                                                                                                                         ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ  / รายงาน