Home > News > press release > การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-18 16:12:34

(18 ก.ย.62) เวลา 09.30 น. นางสาวรุ่งทิวา  บุญศรี และนางสาวพัชารา  แสงนวล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2562 ในฐานะตัวแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาฯ   เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา โดยมี พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                                                                             ภาพ/พัชรา  แสงนวล

                                        เรียบเรียงโดย / ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ