Home > News > More about Student Dormitory > กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในช่วงก่อนเข้าฤดูกาลระบาด(มกราคม-มีนาคม)
กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในช่วงก่อนเข้าฤดูกาลระบาด(มกราคม-มีนาคม)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-02-25 15:42:48

           ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30- 18.30 น. นางสาวอภิญญา มุกดาธนพงศ์ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา พร้อมด้วยอนุสาสก อาจารย์กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และนายวุฒิไกร ประวัติพงษ์  ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในช่วงก่อนเข้าฤดูกาลระบาด(มกราคม-มีนาคม) ) อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

          เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการกำจัดยุงลายในหอพักและสถานศึกษาซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมากซึ่งเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  โดยอนุสาสกฯ ได้ ส่งต่อพยากรณ์ไข้เลือดออกปี 2563 จากสำนักศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมบรรยายข้อมูลการหลีกเลี่ยงและป้องกันเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา

            ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก รพ.สต.ดาวโด่งและ รพ.สต.ปากลัด อ.เมืองจ.สมุทรสงคราม มอบผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อใช้ในกิจกรรมและแจกให้นักศึกษาและบุคลากรในหอพักเพื่อนำไปใส่ในภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อเป็นการช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลาย

                                                                                                                ภาพ/ข่าว อภิญญา มุกดาธนพงศ์

                                                                                                เรียบเรียงข่าวโดยชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ