Home > News > press release > ศูนย์ศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ "คนดีศรีสุนันทา'๖2"
ศูนย์ศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ "คนดีศรีสุนันทา'๖2"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-27 16:06:54

 

(27 ก.ย.62)  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ  พร้อมด้วยบุคลากร  เข้าร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ "คนดีศรีสุนันทา๖2" ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ แสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติงานที่มรภ.สวนสุนันทา ในปี 2562


ภาพ / ศรัญญา   หนูนาค

                                      รายงานโดย/ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ