Home > News > press release > โครงการหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงรุ่นที่ 2 บรรยายวันที่ 12 “ฝึกปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพเก็บ Case จำนวน 30 Case”
โครงการหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงรุ่นที่ 2 บรรยายวันที่ 12 “ฝึกปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพเก็บ Case จำนวน 30 Case”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-21 20:02:23

วันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อาจารย์
สิริภา แหยมมี และอาจารย์ศิวพจน์ ศรีพวงเพชร อาจารย์จากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง การอธิบายลักษณะการนวดบริเวณศีรษะ ฝ่ามือและฝ่าเท้า พร้อมกับให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติการเก็บเคสทั่วไป ภายใต้โครงการหลักสูตรนวดไทย เพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโครงการโดย ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 26 คน

                                                ภาพ/ จิรายุส  พูลสวัสดิ์/อริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา 

                                                                   ข่าว/ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ


คลังภาพข่าวคลิ๊ก>>>