Home > News > press release > โครงการหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงรุ่นที่ 2 บรรยายวันที่ 9 “การบันทึกผลการนวด,การทบทวนการนวดไทยเพื่อสุขภาพก่อนสอบปฏิบัติ และลงฝึกภาคสนาม”
โครงการหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงรุ่นที่ 2 บรรยายวันที่ 9 “การบันทึกผลการนวด,การทบทวนการนวดไทยเพื่อสุขภาพก่อนสอบปฏิบัติ และลงฝึกภาคสนาม”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-18 15:29:54

วันที่ (18 ก.ย.62)  ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารบ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อาจารย์พันธ์ทิภา พุทธเมฆ ,อาจารย์สลิลทิพย์ ตันปัน , เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การบันทึกผลการนวด,การทบทวนการนวดไทยเพื่อสุขภาพก่อนสอบปฏิบัติ และลงฝึกภาคสนาม” ในโครงการหลักสูตรนวดไทย เพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 2  ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นโดย ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 33 คน


                                                          ภาพ/ ศรัญญา  หนูนาค/ ไพโรจน์   กลั่นวารี

                                                                   ข่าว/ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐคลังภาพข่าว >>>>