Home > News > Human resource management > ประกาศรับสมัคร สายสนับสนุนวิชาการ รวม ๖ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๒ ต.ค. ๖๒ สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศรับสมัคร สายสนับสนุนวิชาการ รวม ๖ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๒ ต.ค. ๖๒ สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-23 14:34:45


ประกาศรับสมัคร สายสนับสนุนวิชาการ รวม ๖ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๒ ต.ค. ๖๒ สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

http://www.personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob2309624001

#ssru #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฎ #งาน