Home > News > press release > ประมวลภาพ กิจกรรม เปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ (Open House AHS 2019) ประจำปีการศึกษา 2562
ประมวลภาพ กิจกรรม เปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ (Open House AHS 2019) ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-08-19 14:09:27

18 ส.ค.62)  เวลา 09.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ (Open House AHS 2019)   ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  โดยร่วมจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   ประจำปีการศึกษา  2563  ด้านศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  เปิดบ้านโชว์บรรยายกาศภายในศูนย์การศึกษาฯ อาทิ  ห้องเรียน 100 ที่นั่ง , ห้องสมุด,ห้อง smart class room  และ ห้องคอมพิวเตอร์   เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาการศึกษาของนักเรียนอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนต่อไป

                                                                                                              ภาพ / สถาพร  จรรยาธรรม

                                                                                                               ข่าว / ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ