Home > News > press release > โครงการหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงรุ่นที่ 2 บรรยายวันที่ 10 “สอบปฏิบัติก่อนลงฝึกภาคสนาม”
โครงการหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงรุ่นที่ 2 บรรยายวันที่ 10 “สอบปฏิบัติก่อนลงฝึกภาคสนาม”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-19 14:40:57
วันที่ (19 ก.ย.62)  ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารบ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อาจารย์ศิวพจน์ ศรีพวงเพชร ,อาจารย์ฐิติยา พรมมาวันนา, เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ สอบปฏิบัติก่อนลงฝึกภาคสนาม ในโครงการหลักสูตรนวดไทย เพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 2  ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นโดย ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 33 คน

                                                          ภาพ/ พัชรา  แสงนวล / ไพโรจน์   กลั่นวารี

                                                                   ข่าว/ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ


คลังภาพข่าว คลิ๊ก >>>