หน้าหลัก > กิจกรรม

การคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมครั้งที่ 9/2562
21 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 63
ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมสถานภาพของมหาวิทยาลัยหลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
...
21 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 63
หอประชุม 500 ที่นั่ง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมย้อนหลัง