หน้าหลัก > กิจกรรม

ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “ สวนสุนันทา” เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม
       เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 61 เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.ดร.ภญ. พิมพร   ทองเมือง & ...
23 ก.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น๕)
ผอ. ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๑
          ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเม ...
23 ก.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น๕)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เอกสารแนบ : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2561 ...
17 ส.ค. 61
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ประชุมนโยบายประจําปีงบประมาณ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)
เอกสารแนบ : ประชุมนโยบายประจําปีงบประมาณ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ...
27 ส.ค. 61
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส.
กิจกรรมย้อนหลัง