หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมงานวิ่งเพื่อน้อง Run For Child ครั้งที่ 2 การวิ่งเพื่อการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสนับสนุนอาหารเช้าและเย็นให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมงานวิ่งเพื่อน้อง Run For Child ครั้งที่ 2 การวิ่งเพื่อการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสนับสนุนอาหารเช้าและเย็นให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
12 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 63