หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > หัวหน้าธุรกิจและการจัดหารายได้ “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมเตรียมพร้อมจัดมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หัวหน้าธุรกิจและการจัดหารายได้ “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมเตรียมพร้อมจัดมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
13 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 63