หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > การประชุมสถานภาพของมหาวิทยาลัยหลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การประชุมสถานภาพของมหาวิทยาลัยหลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
21 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 63
หอประชุม 500 ที่นั่ง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา