หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > การคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมครั้งที่ 9/2562
การคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมครั้งที่ 9/2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
21 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 63
ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม