หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “ สวนสุนันทา” เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม
ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “ สวนสุนันทา” เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
23 ก.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น๕)       เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 61 เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.ดร.ภญ. พิมพร   ทองเมือง  (ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  โดยนายรังสรรค์  ตันเจริญ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม) เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม  การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตาม งานด้านการป้องกันและปราบยาเสพติดของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น๕)

 

ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ