หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เชิญชวนบุุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญชวนบุุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเฉลิมพระเกี ...
2018-09-19 12:03:27
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เดินหน้าผลักดันแผนการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์  รองผู้อำนวยการฝ่า ...
2018-09-18 16:16:33
ประกาศแจ้งย้ายสำนักงานหอพักนักศึกษา
แจ้งย้ายสำนักงานหอพักนักศึกษาติดต่อ  วันจันทร์ – ศุกร์เวลา 08.00 -16.30 น.ได้ที่  ON ...
2018-09-18 13:00:20
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และนา ...
2018-09-03 13:44:04
ออกกำลังก่อนเข้าเรียนทำให้สมาธิดีขึ้น
เอกสารแนบ : เพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1Im5V2Q6KwcbDL30BhgQ3YvLIEiQOwyw2 ...
2018-07-20 11:23:59
“โครงการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ”
“โครงการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ”วันนี้ (๑๔ ก.ค.๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. ...
2018-07-16 10:58:36
งานคืนสู่เหย้าเล่าสู่กันฟัง (เอตทัคคะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ)”
งานคืนสู่เหย้าเล่าสู่กันฟัง (เอตทัคคะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ)”ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวน ...
2018-07-20 10:12:29
รองฯ บริหารศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์
รองฯ บริหารศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎา ...
2018-07-20 10:13:25
รองฯบริหารเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561
รองฯบริหารเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561****************************** ...
2018-07-13 15:15:32
ข่าวปัจจุบัน