หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต
เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 นี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ออกหน่วยเค ...
2018-03-15 12:41:45
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2018-03-07 16:50:41
ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-25 ปี เข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13
ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-25 ปี เข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร ...
2018-03-07 08:58:03
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมออกซุ้มจัดจำหน่ายอาหารไทยชาววังในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมออกซุ้มจัดจำหน่ายอาหารไทยชาววังในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว&r ...
2018-03-06 11:29:51
การประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ครั้งที่ 8
การประชุมสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2560 โดยมีนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนัก ...
2017-09-26 09:27:02
ติดตั้งและทดสอบระบบฯ
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้ามาติดตั้งและทดสอบระบบงานทะเบียน งานรับสมัครและง ...
2017-09-26 09:24:13
ลงพื้นที่ให้บริการสุขภาพ ตรวจวัดมวลกระดูก จ่ายยา ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ตำบลบางแค และตำบลแควอ้อม
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ให้บริการสุขภาพ ตรวจวัดมวลกระดูก จ่ายยา ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ...
2017-09-25 15:55:41
นายกสภาตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามร่วมต้อนรับท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวาร ...
2017-09-25 15:51:30
ข่าวปัจจุบัน