หน้าหลัก > ข่าว >

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 2979/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ 2979/2561เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ ...
2018-08-03 15:29:33
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เชิญชวนสมัครและยื่นซองประมูลให้เช่าพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์อาหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง เชิญชวนสมัครและยื่นซองประมูลให้เช่าพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์อา ...
2018-08-03 14:45:42
คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๑๓๘๗.๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด0ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด
คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๑๓๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด0ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวั ...
2018-08-03 14:17:54
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 2863/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (17 ก.ค.61)
      ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ๒๘๖๓/๒๕๖๑  เรื่องแต่งตั้งผู้รักษา ...
2018-08-02 09:39:55
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 2863/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (17 ก.ค.61)
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 2863/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษ ...
2018-07-20 13:00:49
ข่าวย้อนหลัง