หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร ราชภัฏสวนสุนันทา “ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เนื่องในงานวันครู ปี 2563
            (16 มกราคม 63)   ช่วงบ่าย ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสง ...
2020-01-17 22:43:31
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2563
(17 มกราคม 2563) เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มห ...
2020-01-17 18:28:41
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคร ...
2020-01-18 09:58:46
ราชภัฏสวนสุนันทา “ศูนย์ฯสมุทรสงคราม” ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่ง ...
2020-01-18 09:48:34
ข่าวย้อนหลัง