หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ผอ. “สวนสุนันทา” สมุทรสงคราม ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ
ผอ. “สวนสุนันทา” สมุทรสงคราม ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแ ...
2018-06-15 15:15:48
ผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. ร่วมเสวนาในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้นาเกลือของมูลนิธิชัยพัฒนา
ผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. ร่วมเสวนาในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้นาเกลือของมูลนิธิชัยพัฒ ...
2018-06-15 15:16:12
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมชมศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมชมศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุวันนี้ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น ...
2018-06-08 09:49:36
การประกวด Mister Star กรุงเทพมหานคร 2018 วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประกวด Mister Star กรุงเทพมหานคร 2018 วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้ช่วย ...
2018-06-04 15:14:49
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2018-06-08 10:08:12
ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรสงคราม) ครั้งที่ 2/2561
ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรสงคราม) ครั้งที่ 2/2561ผู้ช่วยศาสต ...
2018-06-04 15:16:33
ประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2561
ประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2561วันนี้ (30 พ.ค. 2561) เวลา 13.30 น. &nbs ...
2018-06-04 15:17:35
ผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. ร่วม ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. ร่วม ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุ ...
2018-06-04 15:18:38
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงครามเวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ...
2018-06-04 15:19:20
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ ครั้งที่ 3
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ ครั้งที่ 3ในวันจันทร์ที่ 28 พ.ค. ...
2018-06-04 15:20:21
ข่าวย้อนหลัง