หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวัน

ผู้อำนวยการศูนย์การสมุทรสงครามเข้าร่วมประชุมเสวนา "ทิศทางการศึกษากับการพัฒนาฯ"
ผู้อำนวยการศูนย์การสมุทรสงครามเข้าร่วมประชุมเสวนา "ทิศทางการศึกษากับการพัฒนาฯ" ผู้ช่วยศาสต ...
2018-01-19 10:04:18
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส.พร้อมด้วยผู ...
2017-12-19 15:55:43
การประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ครั้งที่ 8
การประชุมสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2560 โดยมีนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนัก ...
2017-09-26 09:27:02
ติดตั้งและทดสอบระบบฯ
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้ามาติดตั้งและทดสอบระบบงานทะเบียน งานรับสมัครและง ...
2017-09-26 09:24:13
ลงพื้นที่ให้บริการสุขภาพ ตรวจวัดมวลกระดูก จ่ายยา ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ตำบลบางแค และตำบลแควอ้อม
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ให้บริการสุขภาพ ตรวจวัดมวลกระดูก จ่ายยา ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ...
2017-09-25 15:55:41
นายกสภาตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามร่วมต้อนรับท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวาร ...
2017-09-25 15:51:30
บริการทางการแพทย์ จ่ายยา ตรวจวัดมวลกระดูก ฟรี
ประกาศ!!พรุ่งนี้ เวลา 09.00-15.00 น.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จะมีการให้บริการทางการแพทย์ จ่าย ...
2017-09-25 15:46:56
ลงพื้นที่ให้บริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ตำบลสวนหลวง ณ วัดภูมรินทร์กุฎิทอง
วันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 60 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสง ...
2017-09-25 15:43:09
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา พร้อมด้วย นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยฝ่ายบร ...
2017-09-25 15:41:11
โครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมการนำเสนอแนวทางก ...
2017-09-25 15:38:53
ข่าวปัจจุบัน