หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำ ...
2018-02-06 11:21:30
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ...
2018-01-31 14:26:16
การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเม ...
2018-01-31 14:14:12
ตรวจความพร้อมในการเปิดสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ตรวจความพร้อมในการเปิดสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม วันพุธที่ 24 มกราคม ...
2018-01-24 15:12:21
สุ่มตรวจนักศึกษากลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส.
สุ่มตรวจนักศึกษากลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ...
2018-01-24 15:07:44
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตร สินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตร สินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฯผู้ช่วยศาสตราจาร ...
2018-01-23 13:46:16
กิจกรรมกดไลค์และแชร์เพจศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมกดไลค์และแชร์เพจศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามในวันที่ 18 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
2018-01-19 10:14:51
ผู้อำนวยการศูนย์การสมุทรสงครามเข้าร่วมประชุมเสวนา "ทิศทางการศึกษากับการพัฒนาฯ"
ผู้อำนวยการศูนย์การสมุทรสงครามเข้าร่วมประชุมเสวนา "ทิศทางการศึกษากับการพัฒนาฯ" ผู้ช่วยศาสต ...
2018-01-19 10:04:18
การประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2561
การประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2561ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู ...
2018-01-17 15:56:39
ลงบันทึกรับรองผลรายงานการดำเนินโครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ลงบันทึกรับรองผลรายงานการดำเนินโครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ผู ...
2018-01-17 11:00:55
ข่าวย้อนหลัง