หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-03-28 15:00:05
“สวนสุนันทา”ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม จับมือหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น จัดประชุมวางแผนงานขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) 2561
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม  จับมือหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นจัดประชุมวางแผนงานขั ...
2018-03-28 14:40:24
ผอ. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. ร่วมประชุม ศธภ. 5 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
 ผอ. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. ร่วมประชุม ศธภ. 5  ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ...
2018-03-28 13:50:31
โครงการ "พัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูขึ้น"
โครงการ "พัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น" ...
2018-03-11 22:32:59
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ...
2018-03-11 22:39:08
"ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษา"
"ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษา"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ ...
2018-03-11 22:48:11
หน่วยตรวจสอบภายในเปิดการตรวจสอบการบริหารงานของศูนย์ฯสมุทรสงคราม
หน่วยตรวจสอบภายในเปิดการตรวจสอบการบริหารงานของศูนย์ฯสมุทรสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พิมพร ทองเม ...
2018-03-07 16:36:53
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพ ...
2018-03-07 16:56:06
ข่าวย้อนหลัง