หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

โครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ฯ (ต่อเนื่อง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับเภสัชกรและ ...
2018-01-15 14:06:41
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ประธานหอการค้าจังหวัดฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจัง ...
2017-12-21 14:46:55
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส.พร้อมด้วยคณ ...
2017-12-21 14:35:41
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายก อบจ.
ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯและนายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ...
2017-12-21 14:36:10
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส.พร้อมด้วยผู ...
2017-12-19 15:55:43
One Stop Service ณ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม
นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาฯ มร.สส. ต้อนรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจากมหาวิทยาลัยราชภั ...
2017-12-18 15:38:10
โครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับเภสัชกรและ ...
2017-12-15 14:24:45
ประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2560
ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. เป็นประธานในการประชุมบุคลา ...
2017-12-13 15:00:57
โครงการบริการสุขภาพเพื่อท้องถิ่น
ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส.และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ส ...
2017-12-08 14:10:12
โครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผศ.ดร.ภญ.พ ...
2017-12-06 14:33:15
ข่าวย้อนหลัง