หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวัน

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และนา ...
2018-09-03 13:44:04
ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง
(31 สิงหาคม 2561) เวลา 15.30 น.  ผศ.ดร.ภญ. พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรส ...
2018-09-04 14:14:31
โครงการถอดบทเรียนองค์ความรู้สู่แนวทางพัฒนาจังหวัด ภายใต้โครงการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจั ...
2018-09-04 14:13:27
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2561
 (31 ส.ค..61) เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ...
2018-09-04 14:15:14
การประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 30 สิงหาคม 61 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจ ...
2018-09-03 12:59:21
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม “การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561
(29 ส.ค.61) ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2018-09-03 11:36:34
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม "สวนสุนันทา" ร่วมให้การต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต "หนึ่งหยดมอบชีวิต"
(29 ส.ค.61) ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเอกชน น้อ ...
2018-09-03 11:36:47
ผอ.ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม ร่วมวางแผนงานเผยแพร่หลักสูตรฯ ร่วมกับ ศธจ.สมุทรสงคราม
วันที่ 28 ส.ค.61 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มห ...
2018-09-03 11:37:30
การประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2561
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามฯและวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมเข้าการประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-09-03 11:10:08
ผอ. “ศูนย์ฯสมุทรสงคราม” ให้การต้อนรับ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ เพื่อวางแผนงาน “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ”
ผอ. “ศูนย์ฯสมุทรสงคราม” ให้การต้อนรับ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ เพื่อวางแผนงาน “ศูนย์แห ...
2018-08-29 15:52:09
ข่าวย้อนหลัง