หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต "หนึ่งหยดมอบชีวิต"
(27 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. อาจารย์วรรณี  พรมด้าว  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์การศึก ...
2018-12-02 10:28:32
“สวนสุนันทา” ร่วมสืบสานวัฒนธรรม สร้างสีสันคืนลอยกระทงกาบกล้วยแม่กลอง ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
(22 พ.ย.61) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  นำโดย ผศ.ดร ...
2018-12-02 10:23:29
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จัดงานลอยกระทงที่จัดขึ้นภายในศูนย์ฯ
         วันนี้ (23.11.61) นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิ ...
2018-12-02 10:14:52
การประชุมกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562
     (22 พ.ย.61) เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์กา ...
2018-12-02 10:06:45
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 13/2561
     (21 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์ ...
2018-12-02 09:40:52
ผอ.”สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์ บรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด
(20 พ.ย.61) เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมห ...
2018-12-02 09:38:43
ขอเชิญ บุคลากร น้องๆนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรม #หมอชวนวิ่ง
     ขอเชิญ บุคลากร น้องๆนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2018-11-23 09:13:08
ข่าวย้อนหลัง