หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

รพ.สต.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
รพ.สต.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม วันนี้ (15.02.61) เวลา 10.30 ...
2018-02-27 21:08:06
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2561
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2561นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยกา ...
2018-03-07 16:59:46
คณะกรรมการฯ ตรวจดูความก้าวหน้าอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ
คณะกรรมการฯ ตรวจดูความก้าวหน้าอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพวันนี้เวลา 13.30 น. (12 ก.พ. 61) นายแก่นเพช ...
2018-02-27 21:13:26
บุคลากรศูนย์ฯและนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ร่วมบริจาคโลหิต
บุคลากรศูนย์ฯและนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันนี้เวลา 09.00 น. (9 ก.พ.61) ...
2018-02-09 15:56:20
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สุงอายุ"
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สุงอายุ"เมื่อเวล ...
2018-02-06 15:42:27
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำ ...
2018-02-06 11:21:30
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ...
2018-01-31 14:26:16
การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเม ...
2018-01-31 14:14:12
ตรวจความพร้อมในการเปิดสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ตรวจความพร้อมในการเปิดสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม วันพุธที่ 24 มกราคม ...
2018-01-24 15:12:21
สุ่มตรวจนักศึกษากลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส.
สุ่มตรวจนักศึกษากลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ...
2018-01-24 15:07:44
ข่าวย้อนหลัง