หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

โครงการศึกษาเรียนรู้ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. ...
2017-12-06 14:30:34
ศึกษาชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร ...
2017-11-28 15:24:11
นิทรรศการแพทย์แผนไทยประยุกต์สวนสุนันทา ครั้งที่ 10
วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมนิทรรศการแ ...
2017-11-28 15:22:21
หารือรายละเอียดข้อตกลงและพิธีลงนามในข้อตกลง (MOU)
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครา ...
2017-11-24 15:05:40
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานฯ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิท ...
2017-11-23 15:00:38
ประธานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมหารือกับศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ...
2017-11-17 15:06:34
แห่ชมความงาม "ดอกทานตะวัน"
นิสิตและนักศึกษาแห่ชมความงาม "ดอกทานตะวัน" แวะชมและถ่ายภาพความสวยงาม จึงขอเชิญชวนนักศึกษา ...
2017-11-17 11:18:52
พิธีวันสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธ ...
2017-11-13 09:53:13
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงค ...
2017-11-13 09:23:29
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามและพ ...
2017-11-13 09:19:40
ข่าวย้อนหลัง