หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ประกอบการรถตู้รับ-ส่งนักศึกษา
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการฯพร้อมด้วยอ.วรรณี พรมด้าว รักษาก ...
2019-07-03 13:11:43
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง
ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง เนื่อ ...
2019-07-03 13:13:49
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 2
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการและอ.วรรณี พรมด้าว รักษาการรองผู ...
2019-07-03 13:15:51
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ...
2019-07-03 13:20:20
ดูงานศูนย์ฯนครปฐม
วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการและอ.วรรณี พรมด้าว รักษาการร ...
2019-07-03 13:21:27
ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รักษาราชการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดส ...
2019-07-03 13:23:36
ปรึกษาหารือเรื่องโครงการอบรม
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อ.วรรณี พรมด้าว รักษากา ...
2019-07-03 13:24:49
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7/2560
ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในการป ...
2019-07-03 13:26:28
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุ ...
2019-07-03 13:29:17
ข่าวย้อนหลัง