หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตร สินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตร สินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฯผู้ช่วยศาสตราจาร ...
2018-01-23 13:46:16
กิจกรรมกดไลค์และแชร์เพจศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมกดไลค์และแชร์เพจศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามในวันที่ 18 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
2018-01-19 10:14:51
ผู้อำนวยการศูนย์การสมุทรสงครามเข้าร่วมประชุมเสวนา "ทิศทางการศึกษากับการพัฒนาฯ"
ผู้อำนวยการศูนย์การสมุทรสงครามเข้าร่วมประชุมเสวนา "ทิศทางการศึกษากับการพัฒนาฯ" ผู้ช่วยศาสต ...
2018-01-19 10:04:18
การประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2561
การประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2561ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู ...
2018-01-17 15:56:39
ลงบันทึกรับรองผลรายงานการดำเนินโครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ลงบันทึกรับรองผลรายงานการดำเนินโครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ผู ...
2018-01-17 11:00:55
โครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ฯ (ต่อเนื่อง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับเภสัชกรและ ...
2018-01-15 14:06:41
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ประธานหอการค้าจังหวัดฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจัง ...
2017-12-21 14:46:55
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส.พร้อมด้วยคณ ...
2017-12-21 14:35:41
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายก อบจ.
ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯและนายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ...
2017-12-21 14:36:10
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส.พร้อมด้วยผู ...
2017-12-19 15:55:43
ข่าวย้อนหลัง