หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. กับ เทศบาลตำบลสวนหลวง
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามและน ...
2017-11-13 09:16:09
วันลอยกระทง “จินตมหานที"
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2017-11-13 09:12:51
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมือวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ...
2017-11-08 14:17:48
การประชุมบุคลากรศูนย์ฯ (วาระพิเศษ)
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ...
2017-11-08 11:37:43
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการและนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนั ...
2017-11-07 09:49:49
ประชุมผู้ประกอบการรถตู้รับ-ส่งนักศึกษา
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการฯพร้อมด้วยอ.วรรณี พรมด้าว รักษาก ...
2017-09-25 15:00:41
ข่าวย้อนหลัง