หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมแผนการพัฒนาและการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา
(14 พ.ย.61) เวลา 21.00 น. นำโดยอาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ ประธานอนุศาสก พร้อมด้วยอนุศาสก และคณะกรรมการห ...
2018-11-21 16:05:13
คณะผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” นำทีมเสริมทัพงาน งานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี
ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2018-11-13 14:53:56
การประชุมติดตามงาน ฝ่ายธุรกิจและการจัดหารายได้ ครั้งที่ 5/2561
(6 ต.ค.61) เวลา 16.00 น. อาจารย์วรรณี  พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  ศูนย์การศึกษ ...
2018-12-05 12:05:32
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561
     (5 พ.ย.61) เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การ ...
2018-11-13 15:24:58
ข่าวย้อนหลัง