หน้าหลัก > ข่าว > แผนงานและประกันคุณภาพ
แผนงานและประกันคุณภาพ

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
>>> คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ...
2018-10-24 10:26:27
เล่มแผนความเสี่ยงและควบคุมภายในศูนย์ฯสมุทรสงคราม
คลิ๊กอ่านได้ที่ เล่มแผนความเสี่ยงและควบคุมภายในศูนย์ฯสมุทรสงคราม ...
2018-08-06 15:36:45
เล่มทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีและประจำปี2561ศูนย์ฯสมุทรสงคราม
คลิ๊กอ่านได้ที่ เล่มทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีและประจำปี2561ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ...
2018-08-06 15:27:55
แผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ศูนย์สมุทรสงคราม
คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ แผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ศูนย์สมุทรสงคราม ...
2018-08-06 15:22:36
แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 61
คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 61 ...
2018-08-06 15:06:29
แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 5ปี(61-65) และปี61
คลิ๊กอ่านเพิ่มเติมได้ที่ แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 5ปี(61-65) และปี61 ...
2018-08-06 14:55:37
ข่าวย้อนหลัง