หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา
ข่าวหอพักนักศึกษา

การประชุมแผนการพัฒนาหอพักนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรม วางระบบหอพักศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
(13 ก.พ.62) เวลา 20.00 น. อาจารย์ ดร.กันตพงษ์ ปราบสงบ  ประธานอนุศาสกหอพักศูนย์การศึกษาจังหวัดสม ...
2019-03-06 11:48:37
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ “สวนสุนันทา”ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุมเตรียมความพร้อม “หอพักนักศึกษาน่าอยู่”
(08 มกราคม 61)  เวลา  20.00 น. อาจารย์วรรณี  พร้อมด้าว  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึ ...
2019-02-01 14:24:57
กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา
(23 ม.ค.62)  เวลา 20.00 น. หอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2019-02-01 14:44:42
หอพักนักศึกษา “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เสริมมงคลชีวิต เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
(24 ม.ค.62) เวลา 08.00 น. หอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2019-02-01 14:40:11
ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เนื่องในวันปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหอพักนักศึกษา
ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เนื่องในวันปีใหม่ ตั้งแต่เว ...
2019-01-23 11:17:17
การประชุมแผนการพัฒนาและการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา
(14 พ.ย.61) เวลา 21.00 น. นำโดยอาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ ประธานอนุศาสก พร้อมด้วยอนุศาสก และคณะกรรมการห ...
2018-11-21 16:06:05
ข่าวปัจจุบัน