หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา
ข่าวหอพักนักศึกษา

ดูรูปแบบใบแจ้งซ่อมเพิ่มเติมได้ในช่องความคิดเห็นนะคะ
ดูรูปแบบใบแจ้งซ่อมเพิ่มเติมได้ในช่องความคิดเห็นนะคะ ...
2019-07-10 15:59:02
รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักตั้งแต่วันที่ 19 - 27 ก.ค. 62 ณ หอพักนักศึกษา
**ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมนะคะ**น้อง ๆ ปี 1 ที่จะมาสมัครหอพัก อย่าลืมเตรียมเอกสาร และค่าใช้จ่ายกันมาให ...
2019-07-10 15:57:14
หัวหน้าสำนักงานฯ “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุมวางมาตรการรักษาความปลอดภัย ภายในสถาบันและหอพักนักศึกษา
(17 มิ.ย.62)   เวลา  10.30 น.นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจั ...
2019-07-08 14:25:40
ข่าวย้อนหลัง