หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้
ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้

การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ฝ่ายธุรกิจและการจัดหารายได้ ครั้งที่ 2/2562
(6 ธ.ค.61) เวลา 16.00 น. อาจารย์วรรณี   พรมด้าว   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  ศูนย ...
2018-12-20 13:23:42
ของอร่อยมาแล้วววววววววว !!!
    ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอนำเสนอร้านอาหาร เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับคณาจารย ...
2018-10-08 09:04:46
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนบุคลากรองค์กรภาครัฐ องค์การปกคร ...
2018-09-29 19:34:51
ข่าวย้อนหลัง