หน้าหลัก > ข่าว >

ขอเชิญนักเรียนและนักศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการชำระประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ และเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนา “สวนสุนันทา”
ขอเชิญนักเรียนและนักศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการชำระประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ และเฉลิมฉลองวาระครบรอ ...
2018-07-20 10:13:51
สอบ สัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
เอกสารที่ผู้สัมภาษณ์ต้องเตรียมมา1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ3. สำเนาใบแสดงผลการเ ...
2018-06-28 15:47:42
ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานงานวิจัยกิจกรรม Thailand ...
2018-06-08 13:25:16
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ...
2018-06-08 11:13:38
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ...
2018-05-18 14:56:36
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี&nb ...
2018-06-11 15:52:36
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่๑)
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่๑)สมัครได้ที ...
2018-03-29 10:03:02
ข่าวปัจจุบัน