หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บุคลากร ราชภัฏสวนสุนันทา “ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เนื่องในงานวันครู ปี 2563
            (16 มกราคม 63)   ช่วงบ่าย ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสง ...
2020-01-17 22:43:31
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2563
(17 มกราคม 2563) เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มห ...
2020-01-17 18:28:41
หอพักนักศึกษา “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เสริมมงคลชีวิต เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
(15 ม.ค.63) เวลา 08.00 น. หอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ...
2020-01-15 15:17:33
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคร ...
2020-01-18 09:58:46
ข่าวย้อนหลัง