หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2561
การประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2561         เม ...
2018-04-17 10:09:49
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสุมทรสงคราม ร่วม วันจักรีรำลึก สํานึกพระมหากรุณาธิคุณกษัตริย์ไทย
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วม วันจักรีรำลึก สํานึกพระมหากรุณาธิคุณกษัตริย์ไทย  ...
2018-04-09 09:25:49
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่๑)
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่๑)สมัครได้ที ...
2018-03-29 10:03:02
ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-03-28 15:00:05
“สวนสุนันทา”ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม จับมือหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น จัดประชุมวางแผนงานขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) 2561
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม  จับมือหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นจัดประชุมวางแผนงานขั ...
2018-03-28 14:40:24
ผอ. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. ร่วมประชุม ศธภ. 5 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
 ผอ. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. ร่วมประชุม ศธภ. 5  ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ...
2018-03-28 13:50:31
ข่าวย้อนหลัง