หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมเวทีประชาพิจารณ์แผนพัฒนา จังหวัดภาคประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2562-2566
(18 พ.ย.62)  เวลา 09.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำ ...
2019-11-18 15:33:29
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ...
2019-11-14 10:59:03
หัวหน้าสนง.และรก.ผู้จัดการฝ่ายธุระกิจ เข้าร่วมการประชุมหารือเป้าหมายการดำเนินงานปฏิรูปคุณภาพมหาวิทยาลัย ด้านการจัดหารายได้
(12 พ.ย.62) นายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิ ...
2019-11-14 10:48:34
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาล หรือการใช้น้ำบาดาลให้ยื่น คำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาล หรือการใช้น้ำบาดาลให้ยื่น คำขอรับใบอน ...
2019-11-14 09:37:23
มติประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ จังหวัดสมุทรสงคราม
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา  11.00 น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง   ...
2019-11-12 17:32:34
ข่าวย้อนหลัง