หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรสงคราม) ครั้งที่ 2/๒๕63
(25 พ.ค.63) เวลา 13.30 น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง   รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษ ...
2020-05-25 16:25:07
การประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ เอไอซี (Agritech and Innovation Center : AIC)
(20 พ.ค.63) เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวั ...
2020-05-21 11:23:44
ข่าวย้อนหลัง