หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ราชภัฏสวนสุนันทา “ศูนย์ฯสมุทรสงคราม” ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่ง ...
2020-01-18 09:48:34
คณะผู้บริหาร บจก.ทีโอที สาขาสมุทรสงคราม เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 ผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา”
ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 (9 ม.ค.63) คณะผู้บริหารและบุคลากร  บริษัท ทีโอที  จำกัด ( ...
2020-01-18 09:45:46
การประชุมคณะดำเนินงานการจัดงานวันครู พ.ศ.๒๕๖๓
(8 ม.ค.63) เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงค ...
2020-01-18 09:40:24
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ราชภัฏสวนสุนันทา มอบนโยบายวาระพิเศษ ร่วมกับขับเคลื่อนองค์กร สู่ผลบรรลุแผนปฏิบัติราชการ
(7 ม.ค.63) เวลา  14.00 น. อาจารย์แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจัง ...
2020-01-18 09:29:29
ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ราชภัฏสวนสุนันทา ถือฤกษ์ดี ทำบุญตักบาตร ‬ เนื่องวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
เช้าวันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มห ...
2020-01-18 09:27:03
ข่าวย้อนหลัง