หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ตรวจสุขภาพของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ตรวจสุขภาพของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560          วั ...
2018-05-08 11:59:50
การประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2561
การประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2561         เม ...
2018-04-17 10:09:49
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสุมทรสงคราม ร่วม วันจักรีรำลึก สํานึกพระมหากรุณาธิคุณกษัตริย์ไทย
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วม วันจักรีรำลึก สํานึกพระมหากรุณาธิคุณกษัตริย์ไทย  ...
2018-04-09 09:25:49
ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-03-28 15:00:05
“สวนสุนันทา”ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม จับมือหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น จัดประชุมวางแผนงานขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) 2561
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม  จับมือหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นจัดประชุมวางแผนงานขั ...
2018-03-28 14:40:24
ข่าวย้อนหลัง