หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เชิญชวนสมัครและยื่นซองประมูลให้เช่าพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์อาหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง เชิญชวนสมัครและยื่นซองประมูลให้เช่าพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์อา ...
2018-08-03 14:45:42
คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๑๓๘๗.๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด0ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด
คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๑๓๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด0ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวั ...
2018-08-03 14:17:54
10 ข้อรับน้องแบบสร้างสรรค์ ไม่โหดเถื่อน ไม่เสื่อมสถาบัน
การรับน้องนั้น ถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยไปซะแล้ว เป็นกิจกรรมที่นักเรียน-นักศึกษารุ่นพี่ ...
2018-08-02 15:03:52
10 ข้อรับน้องแบบสร้างสรรค์ ไม่โหดเถื่อน ไม่เสื่อมสถาบัน
การรับน้องนั้น ถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยไปซะแล้ว เป็นกิจกรรมที่นักเรียน-นักศึกษารุ่นพี่ ...
2018-08-02 15:04:14
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 2863/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (17 ก.ค.61)
      ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ๒๘๖๓/๒๕๖๑  เรื่องแต่งตั้งผู้รักษา ...
2018-08-02 09:39:55
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 2863/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (17 ก.ค.61)
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ๒๘๖๓/๒๕๖๑  เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศ ...
2018-08-02 09:52:55
10 เทคนิคเรียน ให้เป็นคนเรียนเก่ง
เอกสารแนบ : เพิ่มเติม  https://drive.google.com/open?id=1qB_Sjulh8O9fhcMZIn0AXzWAcZ_FoTFs ...
2018-08-01 14:09:18
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
เอกสารแนบ : เพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1kpOoiZu1PGgLy515PY4-UkLtzBiypBBY/view?usp=sha ...
2018-07-26 15:55:37
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
เอกสารแนบ : เพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1MdB79mFUXG8wBX-BTXt9mxNTWsx44bfl/view?usp=sha ...
2018-07-26 15:43:58
ข่าวย้อนหลัง