หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2560
ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. เป็นประธานในการประชุมบุคลา ...
2019-07-03 14:21:32
พิธีวันสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธ ...
2019-07-03 14:09:22
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงค ...
2019-07-03 14:07:09
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามและพ ...
2019-07-03 14:06:04
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. กับ เทศบาลตำบลสวนหลวง
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามและน ...
2019-07-03 14:04:19
วันลอยกระทง “จินตมหานที"
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2019-07-03 14:02:58
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมือวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ...
2019-07-03 14:01:43
ข่าวย้อนหลัง