หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมบุคลากรศูนย์ฯ (วาระพิเศษ)
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ...
2019-07-03 14:00:30
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการและนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนั ...
2019-07-03 13:59:04
การประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ครั้งที่ 8
การประชุมสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2560 โดยมีนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนัก ...
2019-07-03 13:57:32
ติดตั้งและทดสอบระบบฯ
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้ามาติดตั้งและทดสอบระบบงานทะเบียน งานรับสมัครและง ...
2019-07-03 13:56:04
ลงพื้นที่ให้บริการสุขภาพ ตรวจวัดมวลกระดูก จ่ายยา ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ตำบลบางแค และตำบลแควอ้อม
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ให้บริการสุขภาพ ตรวจวัดมวลกระดูก จ่ายยา ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ...
2019-07-03 13:55:01
นายกสภาตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามร่วมต้อนรับท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวาร ...
2019-07-03 13:54:00
บริการทางการแพทย์ จ่ายยา ตรวจวัดมวลกระดูก ฟรี
ประกาศ!!พรุ่งนี้ เวลา 09.00-15.00 น.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จะมีการให้บริการทางการแพทย์ จ่าย ...
2019-07-03 13:52:19
ลงพื้นที่ให้บริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ตำบลสวนหลวง ณ วัดภูมรินทร์กุฎิทอง
วันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 60 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสง ...
2019-07-03 13:51:10
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา พร้อมด้วย นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยฝ่ายบร ...
2019-07-03 13:49:32
โครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมการนำเสนอแนวทางก ...
2019-07-03 13:47:41
ข่าวย้อนหลัง