หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ผนึกภาคีเครือข่ายในจังหวัดสมุทรสงคราม ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ พร้อมเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร 4.0
“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ผนึกภาคีเครือข่ายในจังหวัดสมุทรสงคราม ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ พร้อมเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร 4.0

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-15 09:51:53

       เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (1 มิ.ย.63)  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ เอไอซี (Agritech and Innovation Center) : AIC)  โดยประชุมผ่านระบบ Application Zoom  พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสงคราม  ผนึกภาคีเครือข่ายในจังหวัดสมุทรสงคราม  ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ พร้อมเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร 4.0รวมทั้งสนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร และเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด   ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น 5 อาคาร 3  

                                                                                                            งานประชาสัมพันธ์ SSRU / สมุทรสงคราม

                                                                                                            ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ