หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-15 11:13:50

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการของจังหวัดสมุทรสงครามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้บริการให้เช่าพื้นที่ในราคาพิเศษสนใจติดต่อได้ที่ เพจศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                   ภาพ/ สถิระ   นกอินทรีย์

                                                                   ข่าว / ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ