หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-02-06 11:21:30

เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าทีศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/รายงาน : รุ่งทิวา บุญศรี