หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม คุมเข้มมาตรการด้วยการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส COVID-19
ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม คุมเข้มมาตรการด้วยการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-16 12:10:38


ด้วยภาวะปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น  โดยจังหวัดสมุทรสงคราม  ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติได้ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าจะยังไม่พบผู้ป่วย  แต่เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อสุขภาพอนามัยของ คณาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อภายในศูนย์การศึกษาฯ  จึงมีการวางมาตรการในการป้องกันเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยการติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคตามจุดต่าง ๆ

ในวันที่ 3 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. นายเอกชน   น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาฯ  พร้อมด้วยบุคลากรและพนักงานทำความสะอาด ร่วมทำความสะอาด ห้องประชุม ห้องเรียน ลิฟต์ ราวบันได โรงอาหาร,ห้องสำนักงาน และ จุดบริการ Onestop Service  ซึ่งเป็นสถานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

และหากพบว่าตนเองมีอาการผิดปกติคล้ายมีอาการมีไข้สูงมากกว่า 37.5องศาไอ เจ็บคอน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน!!!! เพื่อจะได้ให้แพทย์ทำการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนต่อไป


                                                                                                                                                ภาพ/สถิระ   นกอินทรีย์

                                                                                                                                                ข่าว/ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ