หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผอ. “ราชภัฎสวนสุนันทา” สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 และลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะข้อมูลและฝ่ายเรียบเรียงข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลการพิจารณาคัดเลือกครู "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าม
รก.ผอ. “ราชภัฎสวนสุนันทา” สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 และลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะข้อมูลและฝ่ายเรียบเรียงข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลการพิจารณาคัดเลือกครู "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-11-04 09:05:39

                            วันนี้ (3 พ.ย.63)  เวลา  09.30  น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ  เข้าร่วมร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู         รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ปี 2564  และลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะข้อมูลและฝ่ายเรียบเรียงข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลการพิจารณาคัดเลือกครู "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี"  โดยมีนายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม    ลงพื้นที่สืบเสาะหาข้อมูลครูที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม  ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และโรงเรียนถาวรานุกูล

                         ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีคุณสมบัติ ประกอบด้วย มีสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี ต้องปฏิบัติงานสอนอยู่จนถึงวันประกาศผลการพิจารณาตัดสิน ไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก และที่สำคัญต้อง เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา

                     สำหรับการคัดเลือกของจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และคุณสมบัติเฉพาะของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก พร้อมลงพื้นที่สืบเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมเชิงประจักษ์ ตามสภาพจริง ตรวจสอบ กลั่นกรองผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อนำมาประชุมพิจารณาคัดเลือกครูที่เหมาะสม เป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม ต่อไป

                                                                                                

ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา