หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ขานรับนโยบายเดินพัฒนาองค์กร ชี้แจงทำความเข้าใจรับนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
รก.ผู้อำนวยการ “ ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ขานรับนโยบายเดินพัฒนาองค์กร ชี้แจงทำความเข้าใจรับนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-11-04 09:50:12

         

            วันนี้ (3 พ.ย.)  เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานฯ  จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่บุคลากรภายในศูนย์การศึกษาฯ เพื่อรับนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติจากการประชุมโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหาร ที่จัดระหว่างวันที่ 29-30  ตุลาคม 2563  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

            การประชุมดังกล่าว  ผู้อำนวยการฯ ได้เน้นย้ำเรื่องภาพลักษณ์การบริหารความสัมพันธ์  ในการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  โดยการพัฒนากคุณภาพการบริการ  one stop service  หรืองานบริการหอพักนักศึกษา เน้นย้ำให้ “บริการนักศึกษา” ให้เกิดความประทับใจซึ่งถือเป็นงานบริการและถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

            โดยมีวาระอื่นๆ  พร้อมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรามแผนงาน/โครงการที่จะเกิดขึ้นร่วมกับงานจังหวัดฯ  โครงการวิ่งการกุศล ภายใต้ “ เดินวิ่ง โกงกางรัน งานวิ่งเพื่อคืนผืนป่าชายเลน  ให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจและปฏิบัติหน้าที่ให้ที่ดีสุด  ณ  ห้องประชุมทองจักรี (65 ที่นั่ง) ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

      ภาพ/สถิระ    นกอินทรีย์

     ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา