หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-16 12:19:35

(4 มี.ค.63) เวลา 09.30 น.  นายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วม การประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชน  เพื่อร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุม   พร้อมด้วยคณะกรรมการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบรูณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตร  วัฒนธรรมการทางการเมือง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ  และเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศต่อไปภายภาคหน้า  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  ชั้น 2

                                                                                                                  ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ