หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงานฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนนโยบาย การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก โดยผู้อำนวยการฯ มอบหมาย ให้ปฏิบัติ ตามแผนการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัย
หัวหน้าสำนักงานฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนนโยบาย การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก โดยผู้อำนวยการฯ มอบหมาย ให้ปฏิบัติ ตามแผนการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-11-06 14:22:15

            เช้านี้ (6 พ.ย.63) เวลา 09.000 น. นายเอกชน   น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   พร้อมด้วยนายจิรายุส  พูลสวัสดิ์    รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจ ,นางสาวอญิญา มุกดาธนพงศ์   รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจหอพักนักศึกษา ,ฝ่ายงานอาคารและสถานที่,แม่บ้าน,คนสวน, ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือและแนะนำเทคนิควิธีการประหยัดพลังงาน 

          ด้านหัวหน้าสำนักงานฯ   ได้กล่าวถึงแผนการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกนั้น โดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ นายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ อยากให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจ  รู้จักวิธีการการใช้พลังงานอย่างประหยัดและรู้จักการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนสามารถนำแผนการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นจิตสำนึก ให้แก่บุคลากร ได้ตระหนักถึงปัญหาผลกระทบของพลังงานที่สิ้นเปลืองจากการใช้งาน ต่อไปในอนาคต

           ทั้งนี้ การร่วมประชุมดังกล่าวได้  กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติการประหยัดพลังงาน โดยมีเป้าหมายในการใช้พลังงานภายในศูนย์การศึกษาฯ ลดลงจากปีก่อน อย่างน้อยร้อยละ 5  เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดได้ผลเป็นรูปธรรม   ณ ห้องประชุม  พรรณพฤกษา 

                                                                             ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา