หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน่วยตรวจสอบภายในเปิดการตรวจสอบการบริหารงานของศูนย์ฯสมุทรสงคราม
หน่วยตรวจสอบภายในเปิดการตรวจสอบการบริหารงานของศูนย์ฯสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-03-07 16:36:53


หน่วยตรวจสอบภายในเปิดการตรวจสอบการบริหารงานของศูนย์ฯสมุทรสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของฝ่ายธุรกิจหอพัก ธุรกิจให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานพัสดุ การเงินและบัญชี เข้าร่วมเปิดการตรวจสอบการบริหารงาน จากหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (การบริหารจัดการ ควบคุม กำกับดูแล) เพื่อทำความเข้าใจ ให้คำแนะนำการบริหารจัดการ ควบคุม กำกับและการดูแลรองรับการตรวจสอบการบริหารงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพ/รายงาน : รุ่งทิวา บุญศรี